Văn khấn CẦU DUYÊN trước ban thờ Mẫu

Thứ hai - 29/07/2019 22:26
Bài văn khấn cầu duyên trước ban thờ Mẫu chuẩn. Hướng dẫn cầu duyên trước Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoái để tình duyên đến, tình cảm thuận lợi.