Xem sao hạn theo năm cho từng tuổi

Năm xem (∗):
Năm (Âm Lịch) Năm Can Chi Tuổi mụ Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
1931 Tân Mùi 90 sao Mộc Đức sao Thủy Diệu
1932 Nhâm Thân 89 sao Thái Âm sao Thái Bạch
1933 Quý Dậu 88 sao Kế Đô, hạn Diêm Vương sao Thái Dương, hạn Thiên La
1934 Giáp Tuất 87 sao Vân Hán, hạn Địa Võng sao La Hầu, hạn Địa Võng
1935 Ất Hợi 86 sao Thái Dương, hạn Thiên La sao Thổ Tú, hạn Diêm Vương
1936 Bính Tý 85 sao Thái Bạch, hạn Tán Tận sao Thái Âm, hạn Huỳnh Tiền
1937 Đinh Sửu 84 sao Thủy Diệu, hạn Thiên Tinh sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo
1938 Mậu Dần 83 sao Thổ Tú, hạn Ngũ Mộ sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ
1939 Kỷ Mão 82 sao La Hầu, hạn Tam Kheo sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh
1940 Canh Thìn 81 sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền sao Thủy Diệu, hạn Tán Tận
1941 Tân Tỵ 80 sao Thái Âm, hạn Diêm Vương sao Thái Bạch, hạn Thiên La
1942 Nhâm Ngọ 79 sao Kế Đô, hạn Diêm Vương sao Thái Dương, hạn Thiên La
1943 Quý Mùi 78 sao Vân Hán, hạn Địa Võng sao La Hầu, hạn Địa Võng
1944 Giáp Thân 77 sao Thái Dương, hạn Thiên La sao Thổ Tú, hạn Diêm Vương
1945 Ất Dậu 76 sao Thái Bạch, hạn Tán Tận sao Thái Âm, hạn Huỳnh Tiền
1946 Bính Tuất 75 sao Thủy Diệu, hạn Thiên Tinh sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo
1947 Đinh Hợi 74 sao Thổ Tú, hạn Ngũ Mộ sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ
1948 Mậu Tý 73 sao La Hầu, hạn Tam Kheo sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh
1949 Kỷ Sửu 72 sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền sao Thủy Diệu, hạn Tán Tận
1950 Canh Dần 71 sao Thái Âm, hạn Diêm Vương sao Thái Bạch, hạn Thiên La
1951 Tân Mão 70 sao Kế Đô, hạn Địa Võng sao Thái Dương, hạn Địa Võng
1952 Nhâm Thìn 69 sao Vân Hán, hạn Địa Võng sao La Hầu, hạn Địa Võng
1953 Quý Tỵ 68 sao Thái Dương, hạn Thiên La sao Thổ Tú, hạn Diêm Vương
1954 Giáp Ngọ 67 sao Thái Bạch, hạn Tán Tận sao Thái Âm, hạn Huỳnh Tiền
1955 Ất Mùi 66 sao Thủy Diệu, hạn Thiên Tinh sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo
1956 Bính Thân 65 sao Thổ Tú, hạn Ngũ Mộ sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ
1957 Đinh Dậu 64 sao La Hầu, hạn Tam Kheo sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh
1958 Mậu Tuất 63 sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền sao Thủy Diệu, hạn Tán Tận
1959 Kỷ Hợi 62 sao Thái Âm, hạn Diêm Vương sao Thái Bạch, hạn Thiên La
1960 Canh Tý 61 sao Kế Đô, hạn Địa Võng sao Thái Dương, hạn Địa Võng
1961 Tân Sửu 60 sao Vân Hán, hạn Thiên La sao La Hầu, hạn Diêm Vương
1962 Nhâm Dần 59 sao Thái Dương, hạn Thiên La sao Thổ Tú, hạn Diêm Vương
1963 Quý Mão 58 sao Thái Bạch, hạn Tán Tận sao Thái Âm, hạn Huỳnh Tiền
1964 Giáp Thìn 57 sao Thủy Diệu, hạn Thiên Tinh sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo
1965 Ất Tỵ 56 sao Thổ Tú, hạn Ngũ Mộ sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ
1966 Bính Ngọ 55 sao La Hầu, hạn Tam Kheo sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh
1967 Đinh Mùi 54 sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền sao Thủy Diệu, hạn Tán Tận
1968 Mậu Thân 53 sao Thái Âm, hạn Diêm Vương sao Thái Bạch, hạn Thiên La
1969 Kỷ Dậu 52 sao Kế Đô, hạn Địa Võng sao Thái Dương, hạn Địa Võng
1970 Canh Tuất 51 sao Vân Hán, hạn Thiên La sao La Hầu, hạn Diêm Vương
1971 Tân Hợi 50 sao Thái Dương, hạn Tán Tận sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tiền
1972 Nhâm Tý 49 sao Thái Bạch, hạn Tán Tận sao Thái Âm, hạn Huỳnh Tiền
1973 Quý Sửu 48 sao Thủy Diệu, hạn Thiên Tinh sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo
1974 Giáp Dần 47 sao Thổ Tú, hạn Ngũ Mộ sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ
1975 Ất Mão 46 sao La Hầu, hạn Tam Kheo sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh
1976 Bính Thìn 45 sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền sao Thủy Diệu, hạn Tán Tận
1977 Đinh Tỵ 44 sao Thái Âm, hạn Diêm Vương sao Thái Bạch, hạn Thiên La
1978 Mậu Ngọ 43 sao Kế Đô, hạn Địa Võng sao Thái Dương, hạn Địa Võng
1979 Kỷ Mùi 42 sao Vân Hán, hạn Thiên La sao La Hầu, hạn Diêm Vương
1980 Canh Thân 41 sao Thái Dương, hạn Tán Tận sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tiền
1981 Tân Dậu 40 sao Thái Bạch, hạn Thiên Tinh sao Thái Âm, hạn Tam Kheo
1982 Nhâm Tuất 39 sao Thủy Diệu, hạn Thiên Tinh sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo
1983 Quý Hợi 38 sao Thổ Tú, hạn Ngũ Mộ sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ
1984 Giáp Tý 37 sao La Hầu, hạn Tam Kheo sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh
1985 Ất Sửu 36 sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền sao Thủy Diệu, hạn Tán Tận
1986 Bính Dần 35 sao Thái Âm, hạn Diêm Vương sao Thái Bạch, hạn Thiên La
1987 Đinh Mão 34 sao Kế Đô, hạn Địa Võng sao Thái Dương, hạn Địa Võng
1988 Mậu Thìn 33 sao Vân Hán, hạn Thiên La sao La Hầu, hạn Diêm Vương
1989 Kỷ Tỵ 32 sao Thái Dương, hạn Tán Tận sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tiền
1990 Canh Ngọ 31 sao Thái Bạch, hạn Thiên Tinh sao Thái Âm, hạn Tam Kheo
1991 Tân Mùi 30 sao Thủy Diệu, hạn Ngũ Mộ sao Mộc Đức, hạn Ngũ Mộ
1992 Nhâm Thân 29 sao Thổ Tú, hạn Ngũ Mộ sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ
1993 Quý Dậu 28 sao La Hầu, hạn Tam Kheo sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh
1994 Giáp Tuất 27 sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền sao Thủy Diệu, hạn Tán Tận
1995 Ất Hợi 26 sao Thái Âm, hạn Diêm Vương sao Thái Bạch, hạn Thiên La
1996 Bính Tý 25 sao Kế Đô, hạn Địa Võng sao Thái Dương, hạn Địa Võng
1997 Đinh Sửu 24 sao Vân Hán, hạn Thiên La sao La Hầu, hạn Diêm Vương
1998 Mậu Dần 23 sao Thái Dương, hạn Tán Tận sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tiền
1999 Kỷ Mão 22 sao Thái Bạch, hạn Thiên Tinh sao Thái Âm, hạn Tam Kheo
2000 Canh Thìn 21 sao Thủy Diệu, hạn Ngũ Mộ sao Mộc Đức, hạn Ngũ Mộ
2001 Tân Tỵ 20 sao Thổ Tú, hạn Tam Kheo sao Vân Hán, hạn Thiên Tinh
2002 Nhâm Ngọ 19 sao La Hầu, hạn Tam Kheo sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh
2003 Quý Mùi 18 sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền sao Thủy Diệu, hạn Tán Tận
2004 Giáp Thân 17 sao Thái Âm, hạn Diêm Vương sao Thái Bạch, hạn Thiên La
2005 Ất Dậu 16 sao Kế Đô, hạn Địa Võng sao Thái Dương, hạn Địa Võng
2006 Bính Tuất 15 sao Vân Hán, hạn Thiên La sao La Hầu, hạn Diêm Vương
2007 Đinh Hợi 14 sao Thái Dương, hạn Tán Tận sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tiền
2008 Mậu Tý 13 sao Thái Bạch, hạn Thiên Tinh sao Thái Âm, hạn Tam Kheo
2009 Kỷ Sửu 12 sao Thủy Diệu, hạn Ngũ Mộ sao Mộc Đức, hạn Ngũ Mộ
2010 Canh Dần 11 sao Thổ Tú, hạn Tam Kheo sao Vân Hán, hạn Thiên Tinh
2011 Tân Mão 10 sao La Hầu, hạn Huỳnh Tiền sao Kế Đô, hạn Tán Tận

Người xưa cho rằng: Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại.

Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Có sao tốt có sao xấu. Nếu gặp sao xấu thì phải cúng dâng sao giải hạn.

Sao chiếu mệnh


Sao Chiếu mệnh: Theo nguyên lý Cửu diệu, các nhà Chiêm tinh xưa cho rằng mỗi năm mỗi người đều có 1 trong 9 sao chiếu.

Trong đó có:

 • 3 sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.
 • 3 sao Trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.
 • 3 sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.

Mời các bạn tham khảo bảng sao chiếu mệnh và bảng hạn dưới đây để xem vận mệnh năm nay của mình thế nào nhé.

Tính chất của các hạn

 
 • Huỳnh Tiền (đại hạn): bệnh nặng, hao tài.
 • Tán Tận (đại hạn): tật bệnh, hao tài.
 • Tam Kheo (tiểu hạn): tay chân nhức mỏi.
 • Ngũ Mộ (tiểu hạn): hao tiền tốn của.
 • Thiên Tinh (xấu): bị thưa kiện, thị phi.
 • Thiên La (xấu): bị phá phách không yên.
 • Địa Võng (xấu): tai tiếng, coi chững tù tội.
 • Diêm Vương (xấu): người xa mang tin buồn.

Thời gian cúng sao hạn


Theo quan niệm dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày trong 12 tháng như sau:

Sao La Hầu: Ngày 8 âm lịch hàng tháng

Sao Thái Bạch: Ngày 15 âm lịch hàng tháng

Sao Kế Đô: Ngày 18 âm lịch hàng tháng

Sao Thổ Tú: Ngày 19 âm lịch hàng tháng

Sao Thuỷ Diệu: Ngày 21 âm lịch hàng tháng

Sao Mộc Đức: Ngày 25 âm lịch hàng tháng

Sao Thái Âm: Ngày 26 âm lịch hàng tháng

Sao Thái Dương: Ngày 27 âm lịch hàng tháng

Sao Vân Hớn (hoặc Văn Hán): Ngày 29 âm lịch hàng tháng

Cách giải sao hạn


1- La Hầu: khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém. Kỵ tháng giêng, tháng bảy.

>> Xem chi tiết Bài văn khấn cúng lễ sao giải hạn sao La Hầu

2- Thổ Tú (Thổ tinh): Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám.

>> Xem chi tiết Bài văn khấn cúng lễ sao giải hạn sao Thổ Tú

3- Thủy Diệu (Thủy tinh): Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài - lộc - hỉ. Không nên đi sông biển. Giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

>> Xem chi tiết Bài văn cúng lễ sao giải hạn sao Thủy Diệu

4- Thái Bạch (Kim tinh): Triều dương tinh, sao này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, đề phòng quan sự. Xấu vào tháng năm và kỵ màu trắng quanh năm.

>> Xem chi tiết Văn khấn cúng lễ sao giải hạn sao Thái Bạch

5- Thái Dương: Thái dương tinh (mặt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp nữ giới. Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp tai ách.

>> Xem chi tiết Bài văn khấn cúng lễ giải hạn sao Thái Dương

6- Vân Hớn (Hỏa tinh): Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.

>> Xem chi tiết Bài văn khấn cúng lễ giải hạn sao Vân Hớn (Vân Hán)

7- Kế Đô: hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về.

>> Xem chi tiết Bài văn khấn cúng lễ sao giải hạn sao Kế Đô

8- Thái Âm: Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Nữ có bệnh tật, không nên sinh đẻ̉ e có nguy hiểm. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

>> Xem chi tiết Bài văn khấn cúng lễ sao giải hạn sao Thái Âm

9- Mộc Đức (Mộc tinh): Triều dương tinh, chủ về hôn sự, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. Tốt vào tháng mười và tháng chạp.

>> Xem chi tiết Bài văn khấn cúng lễ giải hạn sao Mộc Đức

Nếu như năm nay sao chiếu mệnh của bạn là sao xấu thì bạn hãy làm lễ giải hạn để giảm bớt vận xui trong năm nhé. 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây